معرفی دوره آموزشی ادبیات و هوش کلامی تیزهوشان ششم گروه اول-پاییز 1402

شماره دوره آموزشی :1141
روزهای :پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/07/20 تاریخ خاتمه :1403/02/20
از ساعت :10:30 تا ساعت :11:45
عنوان دوره :ادبیات و هوش کلامی تیزهوشان ششم گروه اول-پاییز 1402
مدرس : مجتبی جعفری
تعداد جلسات :23

ادبیات و هوش کلامی تیزهوشان ششم گروه اول-پاییز 1402این دوره آموزشی یکی از دروس مجموعه دروس آمادگی تیزهوشان ششم می باشد که توسط سرفصلهای زیر ارائه میگردد .


پیش ثبت نام بازگشت