معرفی دوره آموزشی ادبیات و هوش کلامی- تیزهوشان ششم گروه دوم-پاییز 1402

شماره دوره آموزشی :1145
روزهای :پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/07/20 تاریخ خاتمه :1403/02/27
از ساعت :12:15 تا ساعت :13:30
عنوان دوره :ادبیات و هوش کلامی- تیزهوشان ششم گروه دوم-پاییز 1402
مدرس : مجتبی جعفری
تعداد جلسات :23

ادبیات و هوش کلامی- تیزهوشان ششم گروه دوم-پاییز 1402
پیش ثبت نام بازگشت