معرفی دوره آموزشی ریاضی مفهومی پنجم -پاییز1402

شماره دوره آموزشی :1151
روزهای :دو شنبه
تاریخ شروع :1402/07/25 تاریخ خاتمه :1402/10/12
از ساعت :18:30 تا ساعت :19:45
عنوان دوره :ریاضی مفهومی پنجم -پاییز1402
مدرس : لیلا وکیل شعار
تعداد جلسات :12

ریاضی مفهومی پنجم -پاییز1402آموزش کامل نکات تکمیلی و پیشرفته پنجم مرتبط با ششم وآزمون تیزهوشان


پیش ثبت نام بازگشت