معرفی دوره آموزشی ریاضی تیزهوشان پنجم- پاییز 1402

شماره دوره آموزشی :1152
روزهای :پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/07/20 تاریخ خاتمه :1402/10/07
از ساعت :09:00 تا ساعت :10:15
عنوان دوره :ریاضی تیزهوشان پنجم- پاییز 1402
مدرس : نیما آسمانی
تعداد جلسات :12

ریاضی تیزهوشان پنجم- پاییز 1402آمادگی تیزهوشان و ریاضیات تکمیلی 

سرفصل مطالب 

  • معرفی دوره 
  • آشنایی با اشکال هندسی
  • 1
  • 2
  • عمود منصف ها 
  • نیم سازها

پیش ثبت نام بازگشت