معرفی دوره آموزشی هوش و استعداد تحلیلی پنجم-پاییز 1402

شماره دوره آموزشی :1154
روزهای :پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/07/20 تاریخ خاتمه :1402/10/07
از ساعت :12:15 تا ساعت :13:30
عنوان دوره :هوش و استعداد تحلیلی پنجم-پاییز 1402
مدرس : نوید توسلی
تعداد جلسات :12

هوش و استعداد تحلیلی پنجم-پاییز 1402این دوره آموزشی یکی از دروس مجموعه دروس آمادگی تیزهوشان ششم می باشد 


پیش ثبت نام بازگشت