معرفی دوره آموزشی ریاضی تیزهوشان چهارم -پاییز 1402

شماره دوره آموزشی :1155
روزهای :پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/07/20 تاریخ خاتمه :1402/10/07
از ساعت :10:30 تا ساعت :11:45
عنوان دوره :ریاضی تیزهوشان چهارم -پاییز 1402
مدرس : نیما آسمانی
تعداد جلسات :12

ریاضی تیزهوشان چهارم -پاییز 1402
پیش ثبت نام بازگشت