معرفی دوره آموزشی ریاضی مفهومی چهارم- پاییز 1402

شماره دوره آموزشی :1156
روزهای :دو شنبه
تاریخ شروع :1402/07/24 تاریخ خاتمه :1402/10/12
از ساعت :17:00 تا ساعت :18:15
عنوان دوره :ریاضی مفهومی چهارم- پاییز 1402
مدرس : لیلا وکیل شعار
تعداد جلسات :12

ریاضی مفهومی چهارم- پاییز 1402آمادگی تیزهوشان و ریاضیات تکمیلی


پیش ثبت نام بازگشت