معرفی دوره آموزشی ریاضی خلاق چهارم(کانگورو) -پاییز 1402

شماره دوره آموزشی :1157
روزهای :پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/07/20 تاریخ خاتمه :1402/10/07
از ساعت :13:30 تا ساعت :14:40
عنوان دوره :ریاضی خلاق چهارم(کانگورو) -پاییز 1402
مدرس : اعظم سپاوه
تعداد جلسات :12

ریاضی خلاق چهارم(کانگورو) -پاییز 1402پیاده سازی مفاهیم بنیادی ریاضی به روشهای عملی و ساختارگرا به تفکیک مبحث و ایجاد فضای ارایه حل های خلاقانه با بحث و گفتگو و مدل سازی در حل مسئله، بازی های فکری مرتبط با حل تمرین و اوریگامی ماژولار


پیش ثبت نام بازگشت