معرفی دوره آموزشی ریاضی خلاق پنجم(کانگورو)-تیزهوشان زمستان 1402

شماره دوره آموزشی :2148
روزهای : پنج شنبه
تاریخ شروع :1402/10/28 تاریخ خاتمه :1403/02/20
از ساعت :10:30 تا ساعت :11:45
عنوان دوره :ریاضی خلاق پنجم(کانگورو)-تیزهوشان زمستان 1402
مدرس : نوید توسلی
تعداد جلسات :12

ریاضی خلاق پنجم(کانگورو)-تیزهوشان زمستان 1402
پیش ثبت نام بازگشت