معرفی دوره آموزشی ریاضی کانگورو ورودی ششم-تابستان 1403

شماره دوره آموزشی :2158
روزهای :سه شنبه
تاریخ شروع :1403/04/12 تاریخ خاتمه :1403/06/20
از ساعت :09:00 تا ساعت :10:15
عنوان دوره :ریاضی کانگورو ورودی ششم-تابستان 1403
مدرس : نوید توسلی
تعداد جلسات :10

ریاضی کانگورو ورودی ششم-تابستان 1403
پیش ثبت نام بازگشت