معرفی دوره آموزشی ریاضی تیزهوشان ورودی نهم-تابستان 1403

شماره دوره آموزشی :2160
روزهای :سه شنبه
تاریخ شروع :1403/04/12 تاریخ خاتمه :1403/06/20
از ساعت :09:00 تا ساعت :10:15
عنوان دوره :ریاضی تیزهوشان ورودی نهم-تابستان 1403
مدرس : صادق نجفی
تعداد جلسات :10

ریاضی تیزهوشان ورودی نهم-تابستان 1403
پیش ثبت نام بازگشت