معرفی دوره آموزشی فیزیک تیزهوشان ورودی نهم-تابستان 1403

شماره دوره آموزشی :2162
روزهای :سه شنبه
تاریخ شروع :1403/04/12 تاریخ خاتمه :1403/06/20
از ساعت :12:00 تا ساعت :13:15
عنوان دوره :فیزیک تیزهوشان ورودی نهم-تابستان 1403
مدرس : محمد جواد بهبد
تعداد جلسات :10

فیزیک تیزهوشان ورودی نهم-تابستان 1403
پیش ثبت نام بازگشت