معرفی دوره آموزشی محاسبات عددی و کاربرد ها-ویژه تیزهوشان ورودی ششم تابستان 1403

شماره دوره آموزشی :2175
روزهای :یک شنبه
تاریخ شروع :1403/04/03 تاریخ خاتمه :1403/06/18
از ساعت :12:00 تا ساعت :13:15
عنوان دوره :محاسبات عددی و کاربرد ها-ویژه تیزهوشان ورودی ششم تابستان 1403
مدرس : پرنیان خان زاده
تعداد جلسات :10

محاسبات عددی و کاربرد ها-ویژه تیزهوشان ورودی ششم تابستان 1403محاسبات عددی از پایه ایی ترین موضوعات ریاضی است که افزایش سرعن و دقت در آن، عملکرد اغلب دانش آموزان را در درس ریاضی بهبود می بخشد.

این بار در صد تمام دانش با تحقیق و بررسی عمیق در ساختار حل مسائل دانش آموزان، راهکاری مفید با عنوان "محاسبات عددی" معرفی کرده است تا سکوی پرشی دیگر برای فرزندان این مرز و بوم ایجاد کند.


پیش ثبت نام بازگشت