صفحه استاد

مجتبی جعفری

دکتری زبان و ادبیات فارسی

پنج سال داور، ناظر و دبیر جشنواره های ادبی پنج دوره معلم نمونه استانی و منطقه ایی
مدرس مدارس استعداد های درخشان و خاص تهران-مدرس شبکه تلوزیونی آموزش

دوره های مدرس


ادبیات و هوش کلامی- تیزهوشان ششم گروه دوم-پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 12:15 الی 13:30
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ادبیات و هوش کلامی تیزهوشان ششم گروه اول-پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر