صفحه استاد

ابراهیم مهدی فر

دبیر برتر مدارس خاص کرج
مدرس ضمن خدمت دبیران علوم استان البرز

دوره های مدرس


شیمی تیزهوشان نهم-پاییز 1402

  • تاریخ شروع : 1402/07/24
  • تعداد جلسات : 12
  • ساعت شروع : 15:30 الی 16:45
  • نحوه اجرا : مجازی
  • هزینه دوره : 960,000 تومان
  • ظرفیت پذیرش : 20 نفر