صفحه استاد

مهدی آشوری

دکترای فلسفه تعلیم و تربیت- مدرس فبک

۱۰ سال سابقه مدرسی کارگاه‌های فلسفه برای کودکان و مهارت‌های فکرپروری برای نوجوانان
مدرس رسمی آموزش و پرورش با 20 سال سابقه

دوره های مدرس


تفکر انتقادی(فلسفه برای نوجوانان)ویژه متوسطه-تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/10
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 12:00 الی 13:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

فلسه برای کودک(فبک) - ورودی پنجم و ششم-تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/10
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

فلسفه برای کودک(فبک)-ورودی سوم و چهارم-تابستان 1403

 • تاریخ شروع : 1403/04/10
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 09:15 الی 10:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,150,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر