صفحه استاد

مانی رحمانزاده

برنامه نویس فول استک مهارت Flutter،React.js (JavaScript)،Django (Python)،Get X، Adobe Xd ،Ux /Ui Design ، Di،Hive، ،Bloc ،Adobe Photoshop، Adobe Illustrator و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
مقام اول دست سازه (نرم افزار) در جشنواره کشوری درمان یار
استاد راهنمای طرح های پژوهشی با مقام های اول تا سوم بین المللی و ملی

دوره های مدرس


ریاضی خلاق پنجم(کانگورو)-تیزهوشان پاییز 1402

  • تاریخ شروع : 1402/07/20
  • تعداد جلسات : 12
  • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
  • نحوه اجرا : حضوری
  • هزینه دوره : 960,000 تومان
  • ظرفیت پذیرش : 20 نفر