صفحه استاد

محمد رضا مبصر

مدرس اسکرچ

مدرس مدرسه رباتیک دانشگاه امیرکبیر(فیرا)، مسلط به میکرو کنترولرهای AVR/ARM ST/HOLTEK/ARDUINO ، مسلط به کنترل کننده های صنعتی PLC ، مسلط به طراحی برد با نرم افزار آلتیوم دیزاینر و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
استاد راهنمای 8 طرح Fرگزیده کشوری
کارشناس ارشد مهندسی برق

دوره های مدرس