صفحه استاد

معصومه غلامی

مدرس ادبیات و هوش ادبی تیزهوشان

15 سال سابقه تدریس در مدارس غیر دولتی برتر کرج مولف جزوات آموزشی تیزهوشان و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
مولف کتاب های آموزشی

دوره های مدرس