صفحه استاد

بنفشه نبوی

مدرس ریاضی تیزهوشان

۱۲ سال سابقه در تدریس مدارس ابتدایی و متوسطه اول پژوهشگر و دارنده چندین مقاله علمی- پژوهشی و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
کسب رتبه های استانی و منطقه در تولید محتوای الکترونیکی درس های ریاضی و علوم تجربی
کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی

دوره های مدرس