صفحه استاد

نرگس آقایی

مدرس مدارس تیزهوشان و پژوهشسرای تهران

محقق و مدرس زیست شناسی با بیش از 6 سال سابقه کار و فعالیت در حوزه آموزش و طراح بیش ا ز 50 پروژه دانش آموزی در سطح استانی و کشوری بررس مقایسه ای ضدباکتریایی عصاره بابونه با سنتز نانوذرات اکسید روی تاریخ : 1399 کلونینگ جفت چاپرون باکترییایی DnaK و DnaJ به منظورتأثیر بیان همزمان آنها در سیستم بیا نی E.coli بر ر وی حلالیت پروتئین های نوترکیب
مقالات بین المللی در زمینه بیوتکنولژی
مقاله برگزیده کنفرانس بین الملل بیوتکنولوژی دانشگاه تهران , برگزیده جشنواره مل کرونا جهاد دانشگاهی البرز و ستاد توسعه فناوری نانو

دوره های مدرس