صفحه استاد

محمد افشار

کارشناسی ریاضی دانشگاه رجایی

دبیر رسمی آموزش پرورش ۲۴ سال سابقه تدریس درمدارس دولتی وغیر دولتی وتیزهوشان
کارشناسی ریاضی

دوره های مدرس


ریاضی پیشرفته نهم (تست و تمرین)-پاییز 1402

  • تاریخ شروع : 1402/07/23
  • تعداد جلسات : 12
  • ساعت شروع : 17:00 الی 18:15
  • نحوه اجرا : حضوری
  • هزینه دوره : 1,200,000 تومان
  • ظرفیت پذیرش : 20 نفر