صفحه استاد

مریم کوئینی

مدرس علوم تیزهوشان

بیش از 10 سال سابقه مدیریت مدارس و تدریس تیزهوشان نهم و ششم , رتبه 2 کشوری در جشنواره جابربن حیان , مشاور ارشد تحصیلی کانون فرهنگی آموزش قلم چی و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
کارشناس ارشد فیزیک

دوره های مدرس