صفحه استاد

صادق نجفی

مدرس ریاضی تیزهوشان

مدرس ریاضی کتب تیزهوشان دبیر ریاضی مدارس برتر تهران و البرز با 26 سال سابقه و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
طراح سوالات آزمونهای تیزهوشان واله
كارشناسي رشته ریاضی

دوره های مدرس


ریاضی تیزهوشان ششم(تست و تمرین) گروه دوم-پاییز1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 10:30 الی 11:45
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی تیزهوشان ششم(تست ونکته) -پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/23
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 18:30 الی 19:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی تیزهوشان ششم( تست و تمرین)-گروه اول -پاییز1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 08:45 الی 10:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی تیزهوشان هفتم( تست و تمرین) -پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/23
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 17:00 الی 18:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

ریاضی تیزهوشان هفتم-پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 12:15 الی 13:30
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر