صفحه استاد

نوید توسلی

مدرس هوش تیزهوشان

دارای رتبه کشوری جشنواره تولید محتوای الکترونیکی و مدرس در آموزشگاه تیزهوشان
مدرس تخصصی هوش و استعدا تحلیلی

دوره های مدرس


هوش و استعداد تحلیلی پنجم-پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 12
 • ساعت شروع : 12:15 الی 13:30
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 960,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش سرعت ، دقتی -تیزهوشان ششم -گروه سوم پاییز1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/26
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 15:30 الی 16:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 850,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش سرعت ، دقتی -تیزهوشان ششم گروه دوم پاییز1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/26
 • تعداد جلسات : 10
 • ساعت شروع : 17:00 الی 18:15
 • نحوه اجرا : حضوری
 • هزینه دوره : 850,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش تجسمی، منطقی -تیزهوشان ششم گروه دوم - پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/25
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 17:00 الی 18:15
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش تجسمی، منطقی -تیزهوشان ششم گروه اول- پاییز 1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/25
 • تعداد جلسات : 23
 • ساعت شروع : 18:30 الی 19:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,950,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر

هوش و استعداد تحلیلی-تیزهوشان نهم پاییز1402

 • تاریخ شروع : 1402/07/20
 • تعداد جلسات : 14
 • ساعت شروع : 10:15 الی 11:45
 • نحوه اجرا : مجازی
 • هزینه دوره : 1,200,000 تومان
 • ظرفیت پذیرش : 20 نفر