ابراهیم مهدی فر

لیلا وکیل شعار

مولف کتاب اقدام پژوهی

مجتبی جعفری

دکتری زبان و ادبیات فارسی

محمد افشار

کارشناسی ریاضی دانشگاه رجایی

نیما آسمانی

مدرس ریاضی چهارم و پنجم

بنفشه نبوی

مدرس ریاضی تیزهوشان

پرنیان خان زاده

مدرس ریاضی و حل تمرین ریاضی تیزهوشان

معصومه غلامی

مدرس ادبیات و هوش ادبی تیزهوشان

لعیا یوسفی نیا

مدرس علوم تیزهوشان

علی خراسانی

مدرس HSE

محمد رضا مبصر

مدرس اسکرچ

مانی رحمانزاده

نوید توسلی

مدرس هوش تیزهوشان

عطاالله محمد امینی

صادق نجفی

مدرس ریاضی تیزهوشان

مریم کوئینی

مدرس علوم تیزهوشان

اعظم سپاوه

مدرس ریاضی خلاق

مجید محمدی

مدرس ریاضی تیزهوشان

علی یوسف پور

مدرس علوم تیزهوشان